Onze zorg- en dienstverlening

Thuiszorg die bij u past

Multi Care Thuiszorg biedt diverse soorten zorg aan. Lees verder om te kijken of wij u kunnen helpen!
Bent u hulpbehoevend (lichamelijk, verstandelijk of psychisch) of bent u ouder, verzorger of familielid van iemand die deze zorg nodig heeft? Wij adviseren u graag vrijblijvend over uw zorgvraag tijdens een persoonlijk gesprek. 

Wij houden rekening met de culturele diversiteit in Den Haag. Onze medewerkers kennen de specifieke behoeften van de cliënten omdat zij een afspiegeling zijn van de Haagse bevolking.

Lees hieronder voor meer informatie over ons breed scala aan diensten.

Wijkverpleging

Bij Multi Care Thuiszorg vinden we dat het om de kwaliteit van leven gaat. Onze zorg gaat uit van uw mogelijkheden in plaats van uw beperkingen. Samen met u, uw familie, huisarts en anderen uit uw omgeving gaan we u snel en goed helpen. Het behoud van uw zelfredzaamheid staat hierin centraal. Samen met u regelen we de zorg en hulp die nodig is. Van indicatie tot aan de uitvoering van zorg

U kunt dus direct contact met ons opnemen. Binnen 24 uur heeft u contact met onze wijkverpleegkundige en maakt zij met u een afspraak voor huisbezoek. Overigens kan ook uw huisarts, specialist, ziekenhuisverpleegkundige de zorg bij onze wijkverpleegkundige aanvragen via ZorgDomein en/of Point.

 

Persoonlijke verzorging & Verpleging

De zorgverleners van Multi Care Thuiszorg bieden u hulp in uiteenlopende situaties. Bijvoorbeeld bij het aan- en uitkleden, in en uit bed gaan, wassen, douchen, verzorgen van een wond, geven van injecties, plaatsen van katheters, advies bij hulpmiddelen, medicijngebruik, incontinentieproblemen en het leren omgaan met een ziekte of handicap.

Bij mensen die thuis willen sterven is er vaak extra hulp nodig. Ook deze extra zorgverlening bieden wij. De medewerkers worden flexibel ingezet; door de week en in het weekend, overdag, ’s avonds en ’s nachts. Dit is afhankelijk van uw situatie. Wanneer u buiten kantooruren of in het weekend plotseling verpleegkundige zorg nodig heeft, staat ons team van zorgverleners voor u klaar.

Kosten

Wijkverpleging valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Onze wijkverpleegkundige doen zelf de intake en indiceren uw zorgvraag. De zorg die bij u is geïndiceerd wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. U hoeft zelf niet mee te betalen; er geldt geen eigen risico.

  Wijkverpleging vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

  Wijkverpleging kan ook geleverd worden vanuit de Wlz. Met een Wlz-indicatie heeft u het recht om in een zorgcentrum te wonen, maar u kunt er dan ook voor kiezen om de (langdurende) zorg thuis geleverd te krijgen. In dat geval betaalt u wél een eigen bijdrage.
  Op de websites van de centrum indicatiestelling zorg https://ciz.nl/ en het CAK https://www.hetcak.nl/ vindt u meer informatie .

  U kunt overigens niet zelf kiezen vanuit welke wet u de zorg krijgt

  Thuisbegeleiding

  Een dementerende partner. Financiële problemen. Het kan u thuis soms boven het hoofd groeien. Thuisbegeleiders van Multi Care Thuiszorg bieden u uitkomst. U krijgt persoonlijke ondersteuning om de situatie thuis weer op de rails te krijgen. Met praktische oplossingen en adviezen

  Thuisbegeleiding is er voor iedereen die door psychische, sociale of andere omstandigheden extra ondersteuning nodig heeft. Hulp uit de omgeving is dan niet meer voldoende. Samen met u werken onze medewerkers op een praktische en doelgerichte manier aan het verminderen van uw problemen en het verbeteren of stabiliseren van uw situatie. Wij nemen het niet van u over, maar helpen om weer grip te krijgen op uw leven. We hebben daarbij nauw contact met uw naasten en andere hulpverleners of betrokkenen. We kunnen gedurende korte of langere tijd ondersteuning bieden.

  Kosten

  Thuisbegeleiding valt per 1 januari 2015 onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Heeft u ondersteuning nodig om thuis te kunnen blijven wonen? Dan kunt u dit aanvragen via het Wmo-loket van uw gemeente. Een gemeenteambtenaar of iemand van het ‘wijkteam’ gaat dan een gesprek met u aan om te kijken welke ondersteuning u kunt gebruiken.

  De kosten voor thuisbegeleiding zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en het beleid van uw gemeente.

  Wilt u weten hoeveel de eigen bijdrage voor u persoonlijk is? Neem dan contact op met het CAK. https://www.hetcak.nl/ of 0800 1925 (voor ondersteuning vanuit de WMO) of 0800 0087 (voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg).

  Aanvragen

  Voor thuisbegeleiding heeft u een zogenaamde ‘beschikking’ van uw gemeente nodig. Heeft u geen beschikking. Op de websites van de gemeenten vindt u meer informatie. https://www.denhaag.nl/

  Huishoudelijke hulp

  De dagelijks terugkerende huishoudelijke werkzaamheden kunnen soms een last zijn. Als u zelf niet of slechts beperkt deze taken kunt uitvoeren, moet u in eerste instantie een beroep doen op uw huisgenoten of andere familieleden. Als dit niet mogelijk is, kan Multi Care Thuiszorg u ondersteuning bieden in de hulp bij het huishouden. Deze hulp kan bestaan uit bijvoorbeeld het schoonhouden van uw woning, wassen of strijken. We bepalen samen met u op welke dag(en) er hulp komt en wat hij of zij doet. Een zorg minder!

   Aanvragen

   Om gebruik te maken van hulp bij het huishouden heeft u via de gemeente een beschikking nodig. Heeft u geen beschikking, maar zoekt u wel hulp in het huishouden? Dan willen wij dit samen met u regelen. U kunt dit ook zelf regelen; op de websites van de gemeenten vindt u meer informatie https://www.denhaag.nl/

   Kosten

   Huishoudelijke hulp valt per 1 januari 2015 onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Heeft u ondersteuning nodig in het huishouden? Dan kunt u dit aanvragen via het Wmo-loket of website van uw gemeente. Een gemeenteambtenaar of iemand van het ‘wijkteam’ gaat dan een gesprek met u aan om te kijken welke ondersteuning(en) u kunt gebruiken.

   De kosten voor huishoudelijke hulp zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en het beleid van uw gemeente.

   Wilt u weten hoeveel de eigen bijdrage voor u persoonlijk is? Neem dan contact op met het CAK. https://www.hetcak.nl/ of 0800 1925 (voor ondersteuning vanuit de WMO)

   Documenten

   Onderstaande documenten kunt u downloaden en inzien. 

   i~|icon_documents_alt~|elegant-themes~|outline

   Publieksfolder Algemene Voorwaarden

   i~|icon_documents_alt~|elegant-themes~|outline
   i~|icon_documents_alt~|elegant-themes~|outline

   Brochure CAK Wmo 2020

   i~|icon_documents_alt~|elegant-themes~|outline

   Brochure Wlz 2020

   Heeft u een vraag? Laat het ons weten!

   7 + 3 =