Kwaliteit en veiligheid

Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen

Een hoge kwaliteit en veiligheid van zorg. Dat is belangrijk. We willen immers het beste voor u en de mensen om u heen. Multi Care Thuiszorg werkt hier iedere dag aan. Multi Care Thuiszorg beschikt ook over diverse belangrijke kwaliteitskeurmerken. Die laten zien dat Multi Care Thuiszorg zorgt dat de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening goed is, goed blijft en verder wordt verbeterd. Voor u, maar ook voor onze medewerkers.

HKZ Keurmerk

Multi Care Thuiszorg beschikt over het HKZ-keurmerk. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dit is een stevig pakket van kwaliteitseisen dat is opgesteld door de koepelorganisaties in overleg met cliënten, overheid en financiers. Wie voldoet aan alle eisen, levert verantwoorde (extramurale)zorg. Multi Care Thuiszorg heeft deze belangrijke certificaten in de regio ‘s-Gravenhage ontvangen uit handen van TUV Nederland. Die beoordeelde dat de organisatie van de zorg aantoonbaar goed is geregeld en controleerbaar wordt vastgelegd. Multi Care Thuiszorg heeft zich ten doel gesteld het huidige kwaliteitsniveau vast te houden en waar mogelijk verder te verbeteren.

Werkgeversservicepunt

Multi Care Thuiszorg beschikt over het Social Return keurmerk. Social Return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Door een nauwe samenwerking met het werkgeverspunt van de gemeente ’s-Gravenhage. Heeft Multi Care Thuiszorg werkzoekenden en stagiaires aan een nieuwe baan of stageplek geholpen. De hoge inspanningen en prestatie die in 2018 door Multi Care Thuiszorg is geleverd. Heeft Multi Care Thuiszorg dit keurmerk in de regio ’s-Gravenhage mogen ontvangen uit handen van de gemeente ‘s-Gravenhage.

Erkend Leerbedrijf

Multi Care Thuiszorg is erkend leerbedrijf op het gebied van zorg en welzijn. De Wet educatie beroepsonderwijs verplicht mbo en hbo studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit wordt ook wel de beroepspraktijkvorming (bpv) genoemd. Wij vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan de toekomst van het vakmanschap van studenten en biedt daarom leerplaatsen aan voor diegenen die een opleiding volgen en de sector zorg en welzijn.

Klanttevredenheidsmeting

Multi Care Thuiszorg vindt het zeer belangrijk om de kwaliteit van onze zorg- en hulpverlening te waarborgen en continu te gaan verbeteren. Hiervoor houden wij evaluatiegesprekken, hebben wij telefonisch contact met onze cliënten of komen wij op huisbezoek zodat cliënten eventuele op- of aanmerkingen door kunnen geven. Daarnaast worden er door Triqs onafhankelijke tevredenheidsonderzoeken gehouden (CQI/ PREM-meting VV&T). Deze tevredenheidsonderzoeken kunnen hier beneden worden geraadpleegd.

 

Documenten

Onderstaande documenten kunt u downloaden en inzien. 

i~|icon_documents_alt~|elegant-themes~|outline
i~|icon_documents_alt~|elegant-themes~|outline

Erkend Leerbedrijf SBB

i~|icon_documents_alt~|elegant-themes~|outline

Werkgeversservicepunt

i~|icon_documents_alt~|elegant-themes~|outline
i~|icon_documents_alt~|elegant-themes~|outline

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Heeft u een vraag? Laat het ons weten!

11 + 10 =