Samenwerking

Onze leveranciers en ketenpartners

Multi Care Thuiszorg heeft bewezen vanaf 2008 een stabiele en betrouwbare zorgorganisatie te zijn, waar het versterken van de eigen regie en leefkracht telkens weer centraal staat. Om dit te blijven realiseren werken we samen met andere leveranciers en ketenpartner hierbij putten wij kracht uit de samenwerkingen met gelijkgezinden partners.

Branchevereniging

Samenwerkende Professionele Organisatie voor Thuis- en woonzorg 

Multi Care Thuiszorg is aangesloten bij SPOT,  een branchevereniging die zich sterk maakt voor cliëntkeuze en het zoveel mogelijk in eigen regie van de cliënt leveren van zorg. Dit doet SPOT door in haar activiteiten en werkwijze over financieringsstromen en -stelsels heen te zoeken naar oplossingen. Oplossingen die zowel voor cliënt als organisatie continuïteit en tevredenheid opleveren.

 

Ketenverkeer

ZorgDomein

Multi Care Thuiszorg hanteert voor digitale verwijzingen twee soort systemen: ZorgDomein en POINT (voor ziekenhuizen, huisartsen en andere zorginstellingen)  voor de overdracht en transfer van zorgbehoevenden.

Vanaf 1 oktober 2017 is het mogelijk om via ZorgDomein digitaal te verwijzen naar Multi Care Thuiszorg. Hiermee wordt een nieuwe stap gezet naar verdere verbetering van de samenwerking met de huisartsen en andere disciplines in ‘s-Gravenhage . ZorgDomein verbindt zorgaanbieders en zorgvragers onderling en met hun patiënten. ZorgDomein maakt informatie voor én over patiënten toegankelijker, dankzij een slim platform.

Huisartsenzorg

Arts en Zorg 

 

Farmaceutische zorg

Apotheek Pillen en Praten

Multi Care Thuiszorg werkt samen met Apotheek Pillen en Praten. Wij vinden dat elke cliënt recht heeft op kwalitatief en de best mogelijke farmaceutische zorg. Apotheek Pillen en Praten levert een goede service en is prettige in de bejegening tijdens het contact. Daarnaast vinden wij goede farmaceutische zorg een kwestie van zorg op maat. Niet alle medicijn gebruikers hebben dezelfde eisen, behoeften en verwachtingen van de apotheek

Hulpmiddelen leveranciers

Duxxie

Multi Care Thuiszorg werkt samen met Duxxie, dit is een innovatief online platform voor diverse leverancier van (medische) hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen kunt u kopen, lenen en huren. Onze zorgverleners van Multi Care Thuiszorg informeren en helpen u graag en geven u een deskundig advies op maat.

 

Sponsoring

Make a Wish Nederland

Multi Care Thuiszorg zijn maatschappelijk betrokken partners van Make A Wish Nederland. Elke dag horen gemiddeld 3 kinderen het nieuws dat ze een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte hebben. Opeens ziet het leven er heel anders uit. In plaats van gezond opgroeien en spelen gaan ze het ziekenhuis in en uit. Voor deze jonge patiënten is het uitkomen van een allerliefste wens een onvergetelijke ervaring die hun leven weer een positieve wending geeft. Wij als Multi Care thuiszorg dragen bij en helpen met een structurele bijdrage.

Heeft u een vraag? Laat het ons weten!

7 + 12 =